APAVIL angajează Șef Compartiment Energetic-Evidență Consumuri Energetice

APAVIL SA scoate la concurs un post de Șef Compartiment Energetic-Evidență Consumuri Energetice.

Concursul constă în probele scris şi interviu care se vor desfășura la sediul Societății Apavil S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel:

– proba scrisă va avea loc în data de 04.01.2023, ora 1000;
– interviul va avea loc în data de 10.01.2023, ora 0900.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 27.12.2022 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.