APAVIL angajează ncasator cititor în cadrul Serviciului Citire Încasare, Sector Drăgășani

APAVIL SA scoate la concurs a unui post de încasator cititor în cadrul Serviciului Citire Încasare, Sector Drăgășani.

Concursul constă în probele scris şi interviu care se vor desfășura la sediul Societății Apavil S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel:
• proba scrisă va avea loc în data de 15.12.2022, ora 1100;
• interviul va avea loc în data de 21.12.2022, ora 1100.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 08.12.2022, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.