APAVIL angajează gestionar

APAVIL SA scoate la concurs un post de gestionar în cadrul Serviciului Aprovizionare și Logistică.
Concursul constă în probă scrisă și interviu și se va desfășura la sediul APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3-5. Conform calendarului concursului, proba scrisă se va susține în data de 19.08.2022, ora 1100 , iar proba practică se va susține în data de 25.08.2022, ora 1100.
Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 11.08.2022, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.