APAVIL angajează economist în cadrul Biroului Urmărire Încasări

APAVIL SA organizează concurs pentru ocuparea unui post de economist în cadrul Biroului Urmărire Încasări.

Concursul constă în probele scris şi interviu care se vor desfășura la sediul Societății Apavil S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel:
– proba scrisă va avea loc în data de 06.12.2022, ora 0900;
– interviul va avea loc în data de 12.12.2022, ora 0900.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 25.11.2022, ora 1300, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.