Apă şi canal în toată comuna Roşiile

O administraţie modestă, dar eficientă cea din comuna Roşiile şi un primar destoinic şi realist Constantin Doru Diaconu au schimbat permanent în bine viaţa localnicilor.

Primărie Roşiile este pe cale de a definitiva toate documentaţia necesară avizării celor două mari proiecte aprobate de Guvern pe PNDL 2. “Trebuie să reuşim şi vom reuşi semnarea cu Ministerul, până la finele lunii, a contractului de finanţare a proiectului de extindere a reţelei de alimentare cu apă pe 25, 3 km şi a proiectului de extindere a reţelei de canalizare cu 9,7 km. În comună există introdusă rețea de alimentare cu apă, pe o lungime de 11,3 km și 11,6 kilometri de canalizare. Din această reţea se vor putea racorda 1200 de familii şi sperăm de anul viitor când se va extinde cu încă 23,5 km și a rețelei de canalizare cu încă 9,7 km, vor putea să beneficieze de apă şi canal toţi locuitorii din comună”, , ne-a spus Doru Diaconu.
Primăria Roşiile va încerca, printr-un proiect la GAL din care face parte, să achiziţioneze un tractor cu toate dotările necesare şi un tocător de resturi vegetale cu care se vor curăţa drumurile. (T.G.)