Anunț public pentru declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu

STOICA GHEORGHE MARIAN anunță elaborarea primei versiuni a PUZ LOTIZARE TEREN ÎN VEDEREA DE LOCUINTâȚE INDIVIDUALE și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a planului se poate realize la:
– sediul STOICA GHEORGHE MARIAN la adresa Loc. Rm. Vâlcea, strada Lespezi nr. 98L zilnic intre orele 9.00-16.00;
– sediul APM Vâlcea, Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6, judetul Vâlcea, zilnic între orele 09.00- 12.00.
Comentariile si sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Vâlcea, localitate Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6, in termen de 15 zile calendaristice de la data anunțului.