Anunț public de încadrare pentru obținerea avizului de mediu

STOICA GHEORGHE MARIAN anunță elaborarea primei versiuni a PUZ LOTIZARE TEREN ÎN VEDEREA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la:
– sediul STOICA GHEORGHE MARIAN la adresa Loc. Rm. Vâlcea, strada Lespezi nr. 98L zilnic între orele 9.00-16.00;
– sediul APM Vâlcea, Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6, județul Vâlcea zilnic între orele 09,.00 – 12.00.
Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Vâlcea, localitate Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6, in termen de 18 zile calendaristice de la data anunțului.