Anunț privind începerea implementării proiectului intitulat TEHNOLOGIA VIITORULUI la LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER din RM VÂLCEA, județul VÂLCEA

LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER din RM VÂLCEA, județul VÂLCEA anunță începerea implementării proiectului intitulat „TEHNOLOGIA VIITORULUI și având codul F-PNRR-SmartLabs-2023-0090
Proiectul se va derula în perioada 26 ianuarie 2024 – 31 ianuarie 2025, are o valoare totală de 350.401,45 lei , și va fi finanțat integral printr-un ajutor financiar nerambursabil acordat în cadrul apelului de proiecte „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” din Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru Noua Generație, Componenta 15. Educație, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.
Obiectivele proiectului sunt:
1: achizitionarea de echipamente tehnice/tehnologice pentru dezvoltarea unor laboratoare inteligente digitale ce vor oferi o mare autonomie în învățare elevilor, prin utilizarea metodelor de învățare moderne și atractive
2: achiziționarea de conținut educațional, care va acoperi domenii din programa școlară și de software/ licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive;.

3: conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ și accesul la informații pentru toate cadrele didactice;
4: instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat. Realizarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv asupra actului educațional, o învățare digitală de calitate și inovatoare fiind captivantă și interactivă, completând metodele tradiționale și oferind platforme de colaborare și de creare de cunoștințe.

Director prof. ing. STAICU GABRIELA