ANUNT ÎNCHEIERE PROIECT OFA – Oportunități de Formare pentru Angațați din Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia POCU/726/6/12/136002

Asociatia Socio Profesionala TSPR, Atica Chemical SRL si Roxi Com SRL, in data de 03.02.2023, finalizeaza implementeaza proiectul “ OFA – Oportunitati de Formare pentru Angajati din Sud-Vest Oltenia si Sud Muntenia”, cofinanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.iii Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite.
Scopul proiectului a constat in Cresterea competitivitatii regionale si dezvoltarea mobilitatii, adaptabilitatii si flexibilitatii pe piata muncii a 652 de angajati din regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud Muntenia, prin facilitarea accesului acestora la programele de FPC în vederea calificarii, recalificarii si dezvoltarii personale, cu accent pe adulţi, cu un nivel scăzut de calificare şi persoanele cu varsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate
Indicatorii realizati ca urmare a implementarii proiectului sunt stabiliti dupa cum urmeaza:
Angajaţi care beneficiază de sprijin pentru participarea la cursuri de formare profesionala continua – 677 persoane
Persoane care au obtinut o calificare, au dezvoltat competentele sau au dobandit competente noi, urmare a sprijinului acordat – 652 persoane
Persoane care îşi găsesc un loc de muncă urmare a sprijinului primit – 326 persoane
Persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant – 66 persoane.

Proiectul a fost implementat in termen de 24 luni, in perioada 04.02.2021 – 03.02.2023.

Proiect co-finanțat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Persoana de contact: Bucura Elena Daniela – responsabil grup tinta
Date de contact:Email: asociatiatspr@gmail.com