Angajări la Primăria Drăgășani

Primăria municipiului Drăgășani anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de execuție astfel: un post de arhivar, grad. IA, cu studii superioare, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată din cadrul Compartimentului resurse ume, relaţii publice, administrativ – Serviciul Resurse Umane din aparatul de specialitate al primarului municipiului Drăgășani și un post responsabil cultura, gradul IA, cu studii superioare, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată din cadrul Compartimentului Cultură – Direcția Administrării Domeniului Public și Privat. Concursul se va desfășura la sediul Primăriei municipiului Drăgășani, strada Piața Pandurilor, nr 1 și va consta în susținerea a două probe:
Proba scrisă în data de 20.03.2024, ora 11,00;
Proba interviu în data de 27.03.2024, ora 10,00.