Amendamentele deputatului Eugen Neaţă au devenit articole de lege

Relatam recent că deputatul Eugen Neaţă a lucrat temeinic la modificarea Statutului Poliţistului aducându-i acestuia amendamente pertinente. După o carieră exemplară în Poliţia Română, era normal ca parlamentarul vâlcean să îşi aducă contribuţia la modernizarea statutului celor care practică această meserie deloc uşoară.

În lucrările şedinţei de plen din Camera Deputaţilor, a fost votata Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului.
Toate amendamentele pe care le-a susţinut Eugen Neaţă în Comisia pentru muncă şi protecţie socială, au fost introduse în Lege.
Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 21 din 16 iunie 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 21 iunie 2016, cu următoarele modificări:
1. La articolul I punctul 15, alineatul (4) al articolului 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Politistii se incadreaza in functii de executie prevazute in statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult 3 trepte fata de cele pe care le au.”
2. La articolul I, punctul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„16. La articolul 22, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (41) si (42), cu urmatorul cuprins:
«(41) Politistul este trecut anual in functia imediat superioara in cadrul postului ocupat, daca la evaluarea de serviciu pentru anul anterior a obtinut calificativul de cel putin «bine» si nu se afla sub efectul unei sanctiuni disciplinare.
(42) Dupa definitivarea in profesie, politistul debutant este încadrat în functie potrivit gradului profesional detinut, in functia imediat superioara celei de debutant in cadrul postului ocupat.»”
3. La articolul I punctul 20, literele a) şi d) ale alineatului (1) al articolului 2721 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) ca urmare a desfiintarii efective a postului ocupat, prin reorganizarea activitatii Ministerului Afacerilor Interne sau a unei unitati;
d) cand nu sunt acordate sau cand sunt retrase de catre autoritatile competente avizele, autorizatiile sau atestarile necesare exercitarii functiei;”
4. La articolul I punctul 20, litera a) a articolului 2731 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„a) in functia ocupata anterior, corespunzatoare postului ocupat, daca este vacant, caz în care acordul politistului nu mai este necesar;”
5. La articolul I punctul 20, litera c) a articolului 2734 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„c) concurs sau examen, dupa caz, in situatiile prevazute la art. 9 alin. (2), (21), (22) şi (3).”
6. La articolul I punctul 20, litera c) a alineatului (1) al articolului 2735 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
„c) numire directa pe acelasi post sau, cu acordul scris al politistului, pe un post prevazut cu coeficient de ierarhizare egal sau inferior celui anterior detinut;”
7. La articolul I punctul 20, partea introductiva a punctului III şi punctul IV ale alineatului (2) al articolului 2746 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„III. pentru functiile de contabil sef si funcţiile de sef serviciu/ similare de la toate nivelurile ierarhice, precum şi pentru funcţiile de sef politie oras si adjunct sef politie
IV. pentru oricare alte functii de conducere inferioare celor prevăzute la pct. III, de la toate nivelurile ierarhice – vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei – 2 ani.”
8. La articolul I punctul 20, alineatul (5) al articolului 2746 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(5) Face exceptie de la conditia prevazuta la alin. (2) pct. III lit. b), functia de sef de serviciu/similara, daca unitatea nu are prevazuta o functie de ofiter de executie in domeniu.”
Art. II. – La cererea acestora, agentii, subofiterii si maistrii militari, absolventi cu diploma de licenta ai programelor de formare initiala ale Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, forma de invatamant cu frecventa redusa, anterior intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea si functionarea Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificarile ulterioare, se trec în corpul ofiterilor de politie, respectiv corpul ofiterilor, fara concurs sau examen, li se acorda gradul profesional de subinspector sau, dupa caz, gradul de sublocotentent, si sunt incadrati in functie potrivit statutului aplicabil.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei , republicata.