ALEGE LICEUL TEHNOLOGIC “GENERAL MAGHERU” – CALIFICAREA “MECANIC UTILAJE ŞI INSTALAŢII ÎN INDUSTRIE”

Liceul Tehnologic “General Magheru” continuă tradiția pregătirii elevilor în domeniul mecanic și propune în oferta educațională, pentru anul școlar 2024-2025, 14 locuri în învățământul profesional dual cu durata de 3 ani, calificarea “Mecanic utilaje și instalații în industrie”.

Viitorii elevi vor desfășura activitatea de pregătire practică la operatorii economici cu care școala a încheiat contracte de parteneriat: C.E.T. GOVORA SA, FAURECIA ROMANIA SRL; SC METAL TECHNIKS SRL, ERESTE STAR C.M. SRL și SC VEROTHERM SRL.

Calificarea “Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie” asigură absolventului competenţe specifice activităţilor de mentenanţă a subansamblur
ilor maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor, asigurând dobândirea unor abilităţi, cunoştinţe şi deprinderi pentru a executa lucrări de montare, punere în funcţiune, revizie, întreţinere şi reparare a maşinilor, utilajelor şi echipamentelor industriale.
Avantajele absolventului care alege această calificare sunt: acumularea de experiență reală la agenții economici parteneri ai școlii, care pot fi viitorii lor angajatori, pregătirea într-o meserie cu o largă aplicabilitate și posibilitatea de a-și dezvolta spiritul antreprenorial care îi va ajuta la deschiderea unui atelier mecanic propriu.
Alege calificarea “Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie” la Liceul Tehnologic “General Magheru”, dacă vrei o profesie de viitor și să te numeri printre cei mai buni!

Director Liceul Tehnologic “General Magheru” – Ing. Olteanu Elena