AJOFM Vâlcea s-a autorizat să certifice competenţele profesionale. Citiţi aici care sunt meseriile!

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea, a comunicat că s-a autorizat să certifice competenţele profesionale în ocupaţiile: administrator pensiune, agent de turism, cameristă, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, îngrijitoare copii, lucrător în gospodărie agroturistică şi recepţioner de hotel.

a) Pentru șomeri, persoane provenite din concediu de creștere copil și persoanele din mediul rural cu venituri sub 500 lei – SE ACORDĂ GRATUITATE, iar actele solicitate sunt:
 carte de identitate (copie și original)
 certificat de naștere sau de căsătorie, după caz (copie și original)
 adeverință medicală (apt pentru muncă în ocupația în care dorește să se certifice )
 adeverință eliberată de organele fiscale (cu veniturile realizate)
 diploma absolvire a ultimei forme de învățământ (copie și original)
 adeverință eliberată de un angajator că a lucrat în ocupația pentru care dorește certificarea competențelor profesionale (perioada)
b) Pentru persoanele angajate, certificarea competențelor profesionale se realizează în baza unei taxe de evaluare.
Înscrieri şi relaţii suplimentare la doamna Onogea Liliana, telefon 0250735608 sau 0350414835 sau la sediul AJOFM Vâlcea din Rm.Vâlcea, str. Dacia, nr. 8, et. III.

Director executiv,
Nicu-Dumitru CORNOIU