AJOFM Vâlcea: Baza de calcul a indemnizației de șomaj și a altor măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă oferite de ANOFM se majorează de la 1 martie 2023

Avand in vedere prevederile Legii nr. 225 din 26 iulie 2021, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei demuncă, prin care se stabileste actualizarea Indicatorul Social de Referință (ISR) în luna martie a fiecărui an, cu rata medie anuală a inflației din anul precedent, indicator definitiv comunicat de Institutul Național de Statistică (INS), AJOFM Valcea anunta ca baza de calcul a indemnizației de șomaj și a altor măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă se majorează de la 1 martie 2023.

În acest sens, indemnizația de șomaj și celelalte drepturi stabilite prin Legea
nr.76/2002, cu excepția celor prevăzute la art.72-75 și 80, care se raportează la
Indicatorul Social de Referință (ISR) vor crește de la 1 martie 2023, ca urmare a
majorării acestui indicator, cu 13,8%, de la 525,5 lei la 598 lei.

Indemnizaţia de şomaj precum şi alte măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă aplicate de ANOFM se vor majora astfel:
1. Indemnizația de șomaj va creşte cu 73 de lei lunar pentru fiecare persoană
(valoarea ISR în vigoare la data stabilirii acestuia, la care se adaugă, după caz, o sumă calculată prin aplicarea, asupra mediei veniturilor care constituie baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj pe ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare).
2. Indemnizaţia de şomaj acordată absolvenţilor instituţiilor de invăţământ și
absolvenţilor şcolilor speciale pentru persoane cu handicap (50% din valoarea ISR, în
vigoare la data stabilirii acesteia) – creştere de la 262 lei la 299 lei lunar.
AGENŢIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VÂLCEA pagina 1 din 2
Operator de date cu caracter personal nr. 574
Str. Dacia, Nr. 8, Bl. Transcozia, Sc. B, Râmnicu Vâlcea
Tel.: +4 0250 735 608; +4 0350 414 835; Fax: +4 0250 732 757
e-mail: ajofm.vl@anofm.gov.ro
www.anofm.ro; www.facebook.com/Agentia Jud pt Ocuparea Fortei de Munca Valcea
3. Prima de inserţie acordată absolvenţiilor instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii
şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la
absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni (de 3 ori valoarea ISR în vigoare la data încadrării) – creștere de la 1.576 lei la 1.794 lei.
4. Subvenția acordată angajatorilor care încadrează tineri cu risc de marginalizare
socială şi care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate (o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea ISR, în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate) – creșterea subvenției lunare, pentru fiecare persoană încadrată, va fi de la maximum 2.102 lei la maximum 2.302 lei.
5. Stimulentul financiar lunar acordat angajatorilor care încadrează în muncă elevi
şi studenţi pe perioada vacanţelor (50% din valoarea ISR în vigoare) – creșterea
subvenției lunare, pentru fiecare persoană încadrată, va fi de la 262 lei la 299 lei.

Precizăm că această majorare se aplică începand cu data de 1 martie 2023 inclusiv pentru persoanele ale căror drepturi au fost stabilite anterior acestei date.