Agenţia Naţională Antidrog, în lupta cu drogurile

La sfârşitul săptămânii trecute a avut loc la Piteşti, în Sala de Şedinţe a Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Piteşti (CRPECA Piteşti) prezentarea Raportului de activitate 2015, Raport privitor la activitătile de prevenire, evaluare si consiliere antidrog desfăşurate în judeţele Vâlcea şi Arges de către specialiştii Agenţiei Naţionale Antidrog din teritoriu.

La acest eveniment au participat şeful CRPECA Piteşti, subcomisar Marius Neacşu, specialişti din cele două Centre (Argeş şi Vâlcea), componente ale CRPECA Piteşti, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor partenere din judeţul Argeş (Inspectoratul Şcolar, Consiliul Judeţean, Inspectoratul de Poliţie).
Şeful CRPECA Piteşti a prezentat Raportul de activitate a CPECA Vâlcea şi CPECA Argeş, urmat de discuţii şi aprecieri ale participanţilor referitoare la colaborarea cu Agenţia Naţională Antidrog în anul 2015.
În cursul anului 2015, activitatea Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Vâlcea s-a desfăşurat pe următoarele domenii: Prevenirea consumului de droguri, Asistenţă medicală, psihologică şi socială, reducerea riscurilor şi reinserţie socială şi Cooperarea cu autorităţile locale şi societatea civilă.
Activităţile de prevenire a consumului de droguri au vizat cele trei arii: şcoală, familie, comunitate. Referitor la Prevenirea în şcoală, au fost implementate un număr de 6 proiecte naţionale (ex: Concursul naţional „Mesajul meu antidrog – ediţia a XII-a” la care s-au selectat în concurs pentru faza naţională 7 elevi din 10 unităţi şcolare vâlcene, s-au acoperit secţiunile film de scurt metraj, fotografie digitală, spot (liceu) pe tema noilor substanţe cu proprietăţi psihoactive, eseu literar, pictură – desen; Campania de implementarea a studiului ESPAD 2015 în randul populaţiei tinere din jud. Vâlcea, în vederea evaluarii tendinţelor înregistrate în consumul de droguri. Au fost selectate 4 unitati scolare din judetul Valcea, 8 clase si 85 elevi participanti la studiu) şi 5 proiecte locale ce s-au adresat unui numar de 2970 elevi, 152 cadre didactice si 208 parinti (ex: „Vicii periculoase” – în parteneriat cu Colegiul National Energetic din Rm Valcea – grupul ţintă a fost reprezentat de 200 elevi de liceu precum şi 8 de cadre didactice; Concursul ,,Alege Viaţa!” – ediţia a XV-a – proiect desfăşurat în parteneriat cu Scoala Gimnazială nr. 10 din Râmnicu Vâlcea- beneficiarii direcţi au fost 200 elevi din clasele V-VIII, precum şi 80 de parinţi ca beneficiari indirecti; “Nu-ti vinde viata pe tigari” – proiect desfăşurat în parteneriat cu Scoala Gimnaziala “Take Ionescu” Rm Vâlcea. Obiectivul general al proiectului a fost creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a 150 de elevi cu varste cuprinse intre 12-17 ani, în vederea neinceperii consumului de tutun, in cadrul programelor scolare, extrascolare si de petrecere a timpului liber. Beneficiarii directi in acest proiect au fost 1100 elevi şi 120 de parinti).
De asemenea, la Capitolul Prevenirea în şcoală, pe lângă Proiectele menţionate, specificăm şi 55 de activităţi punctuale în unităţi şcolare din judeţul Vâlcea ce s-au adresat unui număr de 2970 elevi şi 143 de cadre didactice. Pentru îndeplinirea obiectivelor la capitolul Prevenirea în comunitate, C.P.E.C.A. Vâlcea a desfăşurat sesiunea de formare cu tema „Formare de bază în domeniul dependenţei de droguri”, formare a agenţilor de poliţie din cadrul Biroului Poliţie Transporturi Râmnicu Vâlcea, în perioada 24 – 25 august 2015, la sediul C.P.E.C.A. Vâlcea.. În perioada 17-31.08.2015, la nivelul CPECA Valcea s-a implementat cursul ,,Abilitati de viata la adolescenti prevenirea consumului de droguri pentru un numar de 27 de profesori psihologi din cadrul C.J.R.A.E Valcea. Cursul s-a bazat pe manualul “Necenzurat”, şi s-a desfăşurat la sediul C.C.D Vâlcea. În perioada 20.09-09.10.2015, s-a desfăşurat cursul “Formare de baza în domeniul dependenţei de droguri”, la care au participat 17 asistenţi sociali şi psihologi din cadrul D.G.A.S.P.C Valcea.

La Vâlcea, 11 tineri beneficiază de asistență medicală

Referitor la Serviciile de asistenţă, în luna ianuarie, anul 2015, existau în evidenţa C.P.E.C.A. Vâlcea 13 beneficiari în management de caz. În prezent sunt 11 beneficiari ai serviciilor de asistenţa medicală şi psihologică, dar în anul 2015 au avut loc 20 de intrări şi 22 de ieşiri din evidenţa CPECA Vâlcea. Referitor la beneficiarii Centrului au fost realizate 60 consilieri familiale; 210 consilieri şi informări individuale; 53 evaluări individuale medicale, sociale şi psihologice; 134 şedinţe management de caz. Pe lângă aceste persoane au mai fost consiliate şi informate 263 de persoane în anul 2015, cu vârste cuprinse între 14 şi 51 ani.
Din luna ianuarie 2015, la sediul C.P.E.C.A. Vâlcea, medicul a efectuat beneficiarilor Centrului un număr de 74 testări ale prezenţei drogurilor în urină, cu rezultate pozitive la 16 dintre teste.
În cadrul procesului de monitorizare a urgenţelor nonfatale datorate consumului de droguri, prin transmiterea de către Unităţile de Primiri Urgenţe a Fişei standard de înregistrare a urgenţelor medicale datorate consumului de droguri, în cursul anului 2015 au fost comunicate de către U.P.U. Vâlcea 30 fişe (comparativ cu anul 2014 când au fost înregistrate 7 fişe la UPU)..
Au fost primite de la D.I.I.C.O.T. – B.T. Vâlcea şi S.T. Bucureşti 21 ordonanţe privind evaluarea a 21 consumatori de droguri, au fost evaluate 15 persoane consumatoare pentru care s-au realizat 15 evaluări, au fost întocmite 11 Rapoarte de evaluare cu PIA, 4 Rapoarte de evaluare cu neincludere şi 3 Notificari către D.I.I.C.O.T. – B.T. Vâlcea privitoare la neprezentarea a 3 consumatori si 3 Notificari referitoare la refuzul de evaluare medicală, socială şi psihologică.
Lunar, C.P.E.C.A. Vâlcea monitorizează fenomenul şi evidenţa infracţionalităţii la regimul drogurilor, prin colectarea lunară a informaţiilor de la D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Vâlcea. Astfel, în cursul anului 2015 au fost înregistrate 36 de cauze penale soluţionate, în cadrul cărora au fost cercetate 51 de persoane, 14 în stare de arest şi 0 minori.
În colaborare cu partenerii locali s-au desfasurat activitatile prevazute in Strategia Judeţeană Antidrog 2014 – 2020 şi în Planul de acţiune pentru pentru perioada 2014 – 2016. În cursul anului 2015 colaborarea cu autorităţile şi instituţiile locale s-a concretizat prin organizarea sau participarea în calitate de invitaţi, la 18 de întâlniri de lucru, seminarii şi mese rotunde şi 25 parteneriate educationale cu unitati scolare. C.P.E.C.A Valcea a finalizat încheierea protocoalelor de colaborare cu Primăria Mun. Rm. Vâlcea, Prefectura Vâlcea, I.S.J Valcea, I.P.J Valcea, I.J.J Valcea, D.S.P Valcea si Spitalul Judetean Valcea si a 22 de parteneriate educationale cu unitati scolare din judetul Valcea.
În ceea ce priveşte relaţia cu mass media, au fost întocmite şi transmise 6 comunicate de presă, activitatea Agenţiei Naţionale Antidrog şi a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Vâlcea fiind reflectată în mass media locală printr-un număr de 59 apariţii în presa scrisă, 31 apariţii online, 1 emisiuni radio locale şi 13 emisiuni la televiziunile locale, precum şi 15 postări facebook.