ABA OLT va investi în 2017 în regularizarea mai multor râuri din judeţul Vâlcea

La sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt s-a desfăşurat joi, 15 decembrie, şedinţa comitetului de Bazin Olt, unde reprezentanţii ABA Olt au prezentat ,,Planul de implementare pentru DIRECTIVA 91/676/EEC privind protecția apelor împotriva poluării cauzate de nitrații proveniți din surse agricole – Proiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, dar şi realizarea programului de investiții pe anul 2016 și propuneri privind execuția lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor în bazinul hidrografic Olt pe anul 2017.

Potrivit afirmaţiilor ing. Velicu Erămazu, director ABA Olt, planul de acţiune
privind protecția apelor împotriva poluării cauzate de nitrații proveniți din surse agricole este complex:
“Prezența substanțelor nutritive în apă, sol și subsol este normală, poluarea intervenind atunci când aceste substanţe nutritive sunt în exces. Aspecte privind poluarea cu nitrați la nivelul gospodăriilor individuale:
-În gospodăriile individuale, practica curentă este de a amesteca gunoiul menajer conținând deșeuri de plastic, sticlă și metal cu gunoiul de grajd de la animale;
-Gunoiul este depozitat în curte pe suprafețe neamenajate, înainte de a fi îndepartat de pe proprietate;
-Scurgerile de urină se infiltrează direct în sol;
-Pericolul de contaminare a apei freatice este amplificat de apele pluviale, care spală curțile murdare și apoi se infiltrează în sol, pe lînga gurile neprotejate ale fântânilor;
Efecte ale poluării cu nitrați:
– efecte asupra mediului–eutrofizarea,diminuarea calității apei;
– efecte asupra culturilor–creșterea vulnerabilității la boli și dăunători;
– efecte asupra sănătății populației.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă acordarea de sprijin Guvernului României în vederea alinierii la cerinţele Directivei Nitraţilor a UE prin: reducerea deversărilor de nutrienţi în corpurile de apă, promovarea schimbărilor comportamentale la nivel regional, şi sprijin pentru întărirea cadrului de reglementare şi capacităţii instituţionale.
Valoare proiect: 60 milioane EURO.
Printre localităţile desemnate pentru înfiinţarea Centrului de Demonstrare şi Instruire, pentru a servi ca bază pentru implementarea proiectului pentru celelalte zone vulnerabile la poluarea cu nitrati, se află şi comuna Mihăeşti.
Proiectul a fost finantat de un Imprumut de Investiții Specific (SIL) în suma de 50 mil. EUR, completat de un grant GEF de 5,5 mil. USD, la care se adaugă fonduri locale de cofinantare.
Durata implementarii este de cinci ani, 2008-2015.

Investiţii realizate în 2016 şi propuneri investiţii pentru 2017

Printre investiţiile finalizate anul acesta se află regularizarea pârâului Hinta la Govora, judeţul Vâlcea, regularizare albie – 3,085 km, apărări de mal – 3,085 km, PIF: 2016.
Propunerile ABA OLT pentru investiţii pe anul 2017 sunt:
Regularizare pârâu Luncavăţ şi afluenţi sectorul Vaideeni –Popeşti, jud. Vâlcea (Ob. 2)
– Propunere valoare program 2017: 1.000.000/980.000 lei (INV/C+M)
– Capacităţi: Consolidari mal – 1,29 km
Apărări de mal – 2,69 km
– PIF: 2019
Regularizare pârâu Otăsău pe sectorul Bărbăteşti – Frânceşti, jud. Vâlcea
– Propunere valoare program 2017 :1.000.000/950.000 lei (INV/C+M)
– Capacităţi: Recalibrare albie – L=4 km
Consolidare albie – L=4,080 km
Pereu din dale beton- L=0,3 km
– PIF:2019
Regularizare pârâu Bistriţa pe sectorul Costeşti –Băbeni, jud. Vâlcea
– Propunere valoare program 2017 :1.500.000/1.400.000 lei (INV/C+M)
– Capacităţi: Amenajare albie – 18,6 km
Protecţii mal – 10,0 km
– PIF:2018
Proiectele sunt propuse în vederea obţinerii finanţării din fonduri externe nerambursabile (FEN) prin programul POIM – Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor.

Pentru anul 2017, ABA Olt şi-a propus un program de investiţii cu finanţare integrală sau parţială din surse proprii cu o valoare totală de 14.000 mii lei, acesta cuprinzând:
• Dotări independente – Valoare totală= 7.800 MII LEI, fiind prevăzute achiziţionarea de:
– utilaje şi echipamente pentru realizarea programului de gospodărire a apelor;
– mijloace de transport necesar pentru deplasări la beneficiarii serviciilor de gospodărire a apelor, recepşii, verificări şi controale pe linie de inspecţia apei, prelevări probe apă în vederea efectuării analizelor de laborator, deplasări în vederea urmăririi în exploatare a construcţiilor hidrotehnice;
– dotări necesare intervenţiilor în cazul producerii de calamităţi naturale
• Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică şi de execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de inundaţii
– Valoare totala lucrari de investitii = 6.000 MII LEI
1. Refacere lucrări hidrotehnice pe pârâul Olăneşti la Vlădeşti – Priporu, jud. Vâlcea
Capacităţi: Ziduri beton L= 454 m
Praguri îngropate – 3 buc.
Blocaj anrocamente
2. Consolidări maluri pr. Iazul Mortilor în localitatea Băbeni, jud. Vâlcea – Reactualizare Studiu de fezabilitate
3.Canton exploatare SGA Vâlcea, formaţia Brezoi, judeţul Vâlcea
4. Extindere prin etajare sediu SGA Braşov
5. Punere în siguranţă a amenajării hidrotehnice Caracal, jud. Olt
6. Regularizare râu Sebeş la Sebelul de Jos, jud. Sibiu