54 de poliţişti vâlceni au depus jurământul de credinţă

“Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect, şi fără părtinire legile ţării, să-mi îndeplinesc cu răspundere şi bună credinţă îndatoririle ce îmi revin potrivit funcţiei şi să păstrez secretul profesional. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”


Astfel au jurat credinţă 54 poliţişti în cadrul festivităţii care s-a desfăşurat astăzi, 19 ianuarie a.c., în sala de şedinţe a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea. În prezenţa prefectului judeţului Vâlcea şi a şefilor de structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aceştia au depus jurământul de credinţă faţă de patrie.
Festivitatea a fost deschisă de şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, comisar şef de poliţie BERECHET BOGDAN. De asemenea, prefectul judeţului Vâlcea Radu Renga şi şefii de structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne li s-au adresat poliţiştilor cu emoţionante mesaje de încredere. Ceremonialul s-a încheiat cu felicitarea noilor poliţişti de către şeful inspectoratului.


Informaţii de background

În judeţul Vâlcea, 19 poliţiste şi 35 poliţişti au promovat concursul pentru ocuparea unor posturi de agenţi prin încadrare din sursă externă, organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române la data de 19 noiembrie 2016.
Începând din 6 februarie a.c., timp de trei luni, noii poliţişti vor participa la cursul de iniţiere în carieră, un curs de pregătire intensivă. În acest timp vor fi instruiţi de profesori şi poliţişti specializaţi din cadrul Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor „Nicolae Golescu” Slatina.
După finalizarea cursului de iniţiere în cariera de poliţist, pentru 3 luni se vor afla în responsabilitatea unui coleg cu experienţă, care le va arăta ce presupune munca de poliţie, iar din acel moment vor avea şi dreptul folosirii armamentului din dotare.