3,94 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Vâlcea în luna septembrie 2020

La sfârșitul lunii septembrie în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea erau înregistrați 6292 șomeri (din care 3187 femei), rata șomajului fiind de 3,94%.
Comparativ cu luna august 2020, când rata șomajului a fost de 3,83%, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere cu 0,11 pp.
Din totalul de 6292 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Vâlcea, 2696 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3596 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3812 șomeri provin din mediul rural și 2480 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii gimnaziale/fără studii/școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vâlcea 3289 (52%), urmat de cei cu studii liceale/postliceale 2554 (41 %), iar 449 (7 %) au absolvit studii superioare.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 855 persoane foarte greu ocupabile, 2784 greu ocupabile, 1617 mediu ocupabile, iar 1036 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Vâlcea sunt afişate pe pagina de internet denumită “Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea” sau pe site-ul instituției: www.anofm.ro/AJOFM Vâlcea/Comunicare/Comunicate de presă.