200 DE ANI DE LA CTITORIREA BISERICII “SFINȚII VOIEVOZI” – BĂILE OLĂNEȘTI

Lăcașul de cult patronat de Sfinții Arhangheli este târnosit la 28 iulie 1820, la poale de pădure, în cătunul „Valea de Case” din Băile Olănești, de boierul Alexandru Olănescu, al treilea Logofăt în Divanul Țării, sub îndrumarea protopopului Ioan Armăceanu.

Pictura de început aparține cunoscutului zugrav Ion din Teiuș (Bunești). În pronaosul bisericii, monument-istoric, se pot vedea chipurile paharnicului Alexandru și al soției sale Bălașa, cu cei doi fii ai lor, ținând în mâini ctitoria familiei.
Pisania: “Cu ajutorul lui [Dum]nezeu, din temelie s-au zidit această sf. biserică întru slava sfinţilor marilor Voevozi M[ihail] şi Gavrilie, de robul lui D-zeu protopop Ion Armăceanu şi Dumitrie Logotet Alexandru Olănescu, in zilele bine credinciosului domn Io. Alexandru Nicolae Suțu Voevod; leat 1820, Iulie 28”.

Prof. dr. Florin EPURE,
Director executiv DJCV Vâlcea