14 vâlceni au primit adrese pentru arest în străinătate

În perioada 1 – 31 decembrie 2015, activităţile principale ale Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Vâlcea s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.

Astfel, au fost primite 749 de cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice și 316 cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare. Au fost personalizate 755 de paşapoarte simple electronice și 316 paşapoarte simple temporare, iar 624 de paşapoarte simple electronice și 309 paşapoarte simple temporare au fost livrate titularilor.
Dintre cererile privind eliberarea paşapoartelor, 55 au fost depuse ca urmare a pierderii, furtului şi distrugerii paşapoartelor, 411 ca urmare a expirării sau anulării celor anterioare, iar 599 pentru eliberarea primului pașaport. Au fost primite cinci cereri privind restabilirea domiciliului în România, au fost înaintate 13 adrese privind aprobarea statutului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea și au fost primite șapte cereri pentru eliberarea de adeverinţe privind exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate.
Totodată, s-au instituit măsuri preventive ale controlului judiciar pentru cinci cetățeni, s-au primit cinci dispoziții de urmărire generală și 27 de dispoziții de revocare a urmăririi generale. Au fost instituite măsuri de suspendare a dreptului la libera circulație în străinătate pentru 27 cetățeni și au fost primite adrese privind arestarea în străinătate a 14 cetățeni români cu domiciliul pe raza judeţului Vâlcea. În toată această perioadă, au fost sancţionate contravenţional 18 persoane privind regimul paşapoartelor.