VIDEO LICEUL TEHNOLOGIC “GENERAL MAGHERU”: Despre calificarea de MECANIC UTILAJE ȘI INSTALAȚII ÎN INDUSTRIE! 21 locuri disponibile în oferta educațională 2023-2024


“Cel mai bun mod de a prezice viitorul este de a-l construi.”
Abraham Lincoln

În anul școlar 2023-2024, în oferta școlară a Liceului Tehnologic ,,General Magheru” pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani, în regim dual, se află calificarea MECANIC UTILAJE ȘI INSTALAȚII ÎN INDUSTRIE, 21 de locuri.
Operatorii economici care au solicitat elevi pentru această calificare și la care aceștia vor desfășura activitatea de instruire practică sunt: BICA SRL, C.E.T. GOVORA S.A., FAURECIA ROMANIA SRL, SC METAL TECHNIKS SRL, SC ADER SRL și ERESTE STAR C.M.
Absolvenții care vor dobândi calificarea MECANIC UTILAJE ȘI INSTALAȚII ÎN INDUSTRIE vor fi capabili să realizeze piese mecanice prin operații de lăcătușerie, să monteze organele de mașini în subansambluri mecanice, să măsoare mărimile tehnice specific operațiilor industriale, să realizeze asamblări mecanice, să realizeze operații de întreținere și de revizie tehnică periodică ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor, să execute operații curente ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor și să exploateze instalații de transportat și ridicat.
Având această calificare, absolvenții vor putea practica ocupații solicitate de piața muncii: lăcătuș mecanic pentru întrețineri, mecanic utilaj, lăcătuș – montator, pregătitor și montator utilaje tehnologice, mecanic întreținere mașini de cusut industrial, mecanic mașini agricole, lăcătuș montator pentru utilaje industriale de construcții și agricole, montator subansamble.
Așadar, dragi elevi, vă așteptăm la Liceul Tehnologic ,,General Magheru” la calificarea MECANIC UTILAJE ȘI INSTALAȚII ÎN INDUSTRIE, care vă oferă o paletă largă de oportunități de angajare și, când practicați meseria cu dăruire și pasiune, lucrurile pe care le realizați sunt de calitate și vă aduc multe satisfacții!

Ing. Olteanu Elena – director LICEUL TEHNOLOGIC “GENERAL MAGHERU”