VIDEO: Învățământ profesional și tehnic de calitate la Liceul Tehnologic Forestier Rm. Vâlcea


VOCE VIDEO: Pircan Tulga Octavian – elev în clasa a IX-a la Liceul Tehnologic Forestier

Învățământ profesional și tehnic de calitate la Liceul Tehnologic Forestier
– Acest program vine în sprijinul elevilor şi al angajatorilor, fiind chemat să răspundă unor nevoi concrete pe plan local, iar implementarea programului este gestionată la nivelul şcolii şi angajatorilor, al comunităţii;
– Elevul este mai aproape de piaţa muncii, deoarece va învăţa, va lucra şi va acumula experienţă directă pe utilajele şi echipamentele unor angajatori care activează în mediul economic actual; acolo unde echipamentele o permit (printr-o bază materială solidă deja existentă), practica se va desfăşura şi în atelierele şi laboratoarele unităţilor de învăţământ ;
– La şcoala profesională, elevul va avea şansa să acumuleze experienţa practică fără de care nu poate îmbrăţişa o meserie sau o carieră, iar pe de altă parte, îl va apropia de lumea reală, prin drepturile şi responsabilităţile asumate, prin pregătirea în grupe de lucru, sub supravegherea unui îndrumător de practică.
– Elevii vor fi sprijiniţi şi financiar, printr-o bursă pentru învăţământul profesional, în valoare de 200 de lei, care va fi acordată lunar participanţilor, împreună cu facilităţi de cazare în internatele unităţilor de învăţământ, pentru acei elevi care studiază departe de casă.
– Elevii se vor putea întoarce în forma de pregătire liceală, pentru a susţine examenul de bacalaureat, dacă doresc acest lucru ;
– Programul se va desfăşura pe durata a trei ani, iar scopul lui îl reprezintă absolvirea cu succes de către cât mai mulţi elevi a examenului de certificare a calificării profesionale de nivel 3 –, din Cadrul European al Calificărilor ;
– Se asigură o calificare recunoscută pe plan naţional şi european, care se va materializa în viitor într-o mai mare mobilitate a forţei de muncă.

Pădurarul este calificat pentru paza şi administrarea unui canton silvic. Are în subordine muncitori silvici şi executa lucrări cu grad scăzut de dificultate sub îndrumarea unui tehnician sau inginer silvic .
Pădurarul poartă răspunderea pentru modul în care își desfășoară activitatea de pază a cantonului silvic și are în principal următoarele atribuții:apără integritatea fondului forestier și încheie după caz, acte de constatare a contravențiilor și infracțiunilor silvice, execută paza pădurii împotriva incendiilor, semnalează și raportează prezența dăunătorilor pădurii, supraveghează integritatea obiectivelor de investiții pe care le are în gestiune, coordonează executarea lucrărilor silvice pe suprafața cantonului, coordonează și supraveghează lucrările de recolrare și după caz, de valorificare a produselor lemnoase și nelemnoase ale pădurii și controlează, individual sau în echipă, circulația materialelor lemnoase. Calificarea oferă autonomie personală în mare măsură, precum și unele atribuții de coordonare și supraveghere pe suprafața cantonului silvic.

Autor: ing. prof. Remus RĂCĂȘAN
“Povestea continuă”!