Veste bună de la CAS Vâlcea

Începând cu data de 15.09.2022, suma pe care asigurații trebuie să o achite la casieria CAS Vâlcea pentru eliberarea cardului național de sănătate duplicat este de 12,97 lei, inclusiv TVA față de 15,52 lei cât era până la intrarea în vigoare a convenției încheiată de CNAS pentru producerea acestor carduri. Suma plătită în plus se returnează asiguratului! Pentru cererile depuse anterior datei de 15.09.2022, asiguraților care au achitat pentru emiterea cardului duplicat suma de 15,52 lei, le va fi returnată, cu ocazia predării cardului duplicat, diferența față de costul producerii acestora, respectiv suma de 2,55 lei. Pentru a intra în posesia cardurilor naționale de sănătate duplicat, asigurații trebuie să se prezinte la sediul CAS Vâlcea, sau la sediul CAS unde au depus cerere pentru eliberarea acestora. Informații suplimentare privind cardul național de sănătate duplicat se pot obține accesând secțiunea dedicată pe site-ul instituției.