VÂLCEA: Primăria Comunei Roșiile organizează concurs pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar

Primăria Comunei Roșiile, Județul Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de asistent medical comunitar, cu studii postliceale sanitare sau învățământ universitar de lungă durată sau scurtă durată de asistență medicală, în cadrul compartimentului autoritate tutelară și asistență socială din aparatul de specialiate al primarului comunei Roșiile, județul Vâlcea.

Condiții generale:
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție sunt:
o Studii de specialitate: asistent medical generalist ;
o posedă experiență în domeniu minim 6 luni.

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Roșiile, județul Vâlcea după următorul calendar:
– în data de 05.08.2019, ora 1000 – Susţinerea probei scrise;
– în data 08.08.2019, ora 1000 – Susţinerea interviului.

Dosarele de înscriere se vor depune la registratura Primăriei Roșiile, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, ultima zi de depunere fiind 24.07.2019, ora 1400 .
Conținutul dosarului de concurs: pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține documentele conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind concursul sunt disponibile accesând pagina oficială www.primariarosiile.ro sau la sediul primăriei Roșiile. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Roșiile, Județul Vâlcea, telefon: 0250867635, fax 0250867612 – dl. Avram Cătălin-Constantin.