Urban nu mai are voie în Râmnic

Prin adresa nr. 46192/18.12.2015, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice informează Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea că o echipă de experţi ANRSC a efectuat, în perioada 08-09.12.2015, un control la sediul SC Urban SA, constatând că această societate presta activităţi specifice serviciului de salubrizare pentru 842 de utilizatori agenţi economici şi pentru peste 1.500 de utilizatori casnici (locuinţe individuale), fără a deţine contract de delegare a gestiunii încheiat cu autorităţile administraţiei publice locale.

Ca urmare a celor constatate, echipa de control a ANRSC a dispus ca până la data de 21 decembrie 2015 ”SC Urban SA va înceta orice activitate din cadrul serviciului de salubrizare prestată în aria administrativ-teritorială a municipiului Râmnicu Vâlcea”, aplicând, totodată, şi o sancţiune contravenţională.
Prin aceeaşi adresă, ANRSC mai solicită Primăriai municipiului Râmnicu Vâlcea să ia ”toate măsurile care se impun astfel ca toţi utilizatorii din aria administrativ-teritorială a municipiului Râmnicu Vâlcea să fie preluaţi de operatorul de drept al serviciului de salubrizare a municipiului”.