Ultima şedinţă din 2016 a Consiliului Râmnicu Vâlcea

Marţi, 27 decembrie, la ora 12.00, în sala de şedinţă a Primăriei Râmnicu Vâlcea se va desfășura şedinţă ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea cu următoarea ordine de zi:

Raport şi proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2017.
Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016.
Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi al instituţiilor de cultură pentru anul 2016.
Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Lucrări conexe aferente proiectului Amenajare şi modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”.
Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă – Construire două supermarketuri – strada George Coşbuc nr.4, investitor S.C. ANTARES TRANSPORT S.A.
Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire imobil locuinţe colective cu spaţii comerciale şi împrejmuire teren, b-dul Dem Rădulescu nr.32”, investitor S.C. SIDONIA S.R.L, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.196/84 din 31.08.2016.
Raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia.
Raport şi proiect de hotărâre privind reconfigurarea suprafeţei de teren concesionată prin Hotărârea Consiliului Local nr.100 din 26.07.2001.
Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea unor investiţii suplimentare la Baza Sportivă 1 Mai.
Raport şi proiect de hotărâre privind achiziţionarea unui imobil-teren în vederea construirii de locuinţe sociale.
Raport şi proiect de hotărâre privind achiziţionarea prin cumpărare a unui imobil teren în vederea realizării amenajărilor specifice Cimitirului Public Râureni.
Raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea unui imobil-teren cu destinaţia de alee pietonală.
Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii colectate separat şi activitatea de colectare şi transport a deşeurilor din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora.
Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune a bunului “Staţie Asfalt” Vlădeşti, aflat în domeniul privat al municipiului Râmnicu Vâlcea.
Raport şi proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.213/101/12.09.2016 referitoare la casarea unui autoturism din parcul auto al municipiului Râmnicu Vâlcea.
Raport şi proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în municipiul Râmnicu Vâlcea.
Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.
Raport şi proiect de hotărâre privind iniţierea demersurilor de retragere a municipiului Râmnicu Vâlcea din Asociaţia “Clubul Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea”.
Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.248/135/2004 referitoare la procedura de avizare a programului de funcţionare a agenţilor economici.
Raport şi proiect de hotărâre privind reactualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţelor agroalimentare, bazarelor, târgurilor şi oboarelor din municipiul Râmnicu Vâlcea.
Raport şi proiect de hotărâre privind completarea “Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea”.
Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.
Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Creşe.
Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Poliţiei Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.
Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE” al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru patru preoţi-paroh ai unor parohii din Râmnicu Vâlcea