Ultima şedinţă a actualilor consilieri judeţeni

Marţi, 31 mai, începând cu ora 09.00, consilierii judeţeni sunt convocaţi la o şedinţă ordinară. Este ultima şedinţă a acestui consiliu care va fi schimbat prin vot în 5 iunie! Sperăm ca din noul consiliu să facă parte cât mai puţini sinecurişti şi cât mai puţine persoane dispuse să îşi vândă votul când la stânga când la dreapta după propriile interese!

Aleşii judeţeni vor avea de dezbătut nu mai puţin de 20 de proiecte şi informări. Printre proiectele principale aflate pe ordinea de zi se află: Proiect hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau integral din bugetul propriu al judeţului Vâlcea şi a bugetelor unor instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2016; Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, pe anul 2016 al Societăţii SERVCET S.A. Râmnicu Vâlcea; Proiect hotărâre privind stabilirea normativelor de cheltuieli care privesc dotarea cu mijloace de transport şi consumul de carburanţi pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea; Proiect hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Vâlcea, pentru perioada 2016-2019; Proiect hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 103 din 21 decembrie1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare; Proiect hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Vâlcea în domeniul public al Comunei Persani, judeţul Vâlcea; Proiect hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 30 din 28 februarie 2013; Proiect hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza „studiu de fezabilitate” pentru obiectivul de investiţii „Consolidare şi refacere DJ 656 Olăneşti – Comanca – Tisa, km 0+000-8+874 (platforma drum, ziduri de sprijin, podeţe)”, judeţul Vâlcea; Proiect hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Consolidare şi refacere DJ 656 Olăneşti – Comanca – Tisa, km 0+000-8+874” care se implementează prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013; Proiect hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea; Proiect hotărâre privind aprobarea convenţiei de parteneriat încheiată de Consiliul Judeţean Vâlcea – Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Vâlcea cu Organizaţia Naţională „Cercetaşii României” Grupul de Iniţiativă „Radu de la Afumaţi” Râmnicu Vâlcea; Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC „Expo Nord – Oltenia” SA şi aprobarea Contractului de mandat al acestuia. Totodată, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea vor avea loc şi două informări cu privire la activitatea desfăşurată de vicepreşedintele cu atribuţii de preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, Gheorghe Păsat, de la ultima şedinţa ordinară şi până în prezent şi informarea privind eficienţa activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea în trimestrul I/2016.