UAT COMUNA BUJORENI: Anunț public Privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

U.A.T Comuna Bujoreni cu sediul în comuna Bujoreni, sat Olteni, str. Calea lui Traian, nr. 123, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru obiectivul “Modernizarea Iluminatului Public Stradal în Comuna Bujoreni, Județul Vâlcea- etapa II” propus a se realiza în comuna Bujoreni, satele Bujoreni, Malu Alb, Olteni, Lunca Bogdănești, Malu Vârtop și Gura Văii, județul Vâlcea. Vârtop și Gura Văii, județul Vâlcea.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea: str. Remus Bellu, nr. 6 în zilele de luni-vineri, între orele 9-14. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu, nr.6.
Primar, Întocmit,
Gheorghe GÎNGU Floarea SÎRBU

Sat Olteni, str. Calea lui Traian, nr.123, Comuna Bujoreni, Jud. Valcea
e-mail: bujoreni@vl.e-adm.ro; www.comuna-bujoreni.ro
Telefon: 0250/741983; Fax: 0250/742501; cod fiscal: 2541010