UAT COMUNA BUJORENI: Anunț public privind decizia etapei de încadrare

U.A.T Comuna Bujoreni cu sediul în comuna Bujoreni, sat Olteni, str. Calea lui Traian, nr. 123, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea: clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru obiectivul de investiții “Modernizarea Iluminatului Public Stradal în Comuna Bujoreni, Județul Vâlcea- etapa II” propus a se realiza în comuna Bujoreni, satele Bujoreni, Malu Alb, Olteni, Lunca Bogdănești, Malu Vârtop și Gura Văii, județul Vâlcea. Vârtop și Gura Văii, județul Vâlcea.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea: str. Remus Bellu, nr. 6 în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmvl.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
Primar,
Gheorghe GÎNGU