Tribunalul Argeș a făcut dreptate COMUNEI VAIDEENI! După 7 ani de procese, Muntele Bora a revenit proprietarului de drept

Muntele Bora pe care se află Domeniul Schiabil Transalpina Sky Resort a devenit proprietatea Comunei Vaideeni, după șapte ani de procese.

ISTORIC:

La reforma agrară din 1945 golul Alpin Bora a fost atribuit comunei Vaideeni. În termeni juridici, atribuire înseamnă drept de proprietate. Absolut nejustificat, un primar inconștient sau ticălos, liberalul Gheorghe Stanciu, primar al comunei Voineasa, a deschis un proces de revendicare a acestui munte, pe care Voineasa nu l-a avut niciodată în proprietate.
A făcut acest lucru la trei săpătămâni după ce se aprobase un proiect eligibil prin care UE acorda 5 milioane de euro dezvoltării unui proiect turistic pe Bora. Proiectul a picat din cauza proceselor ce s-au ținut lanț. Imbecilul, că nu-i putem spune altfel, de primar din Voineasa, a blocat, în două exerciții finaciare, acordarea de bani europeni pentru dezvoltarea unei zone ce ar fi adus un profit imens localnicilor din Voineasa, deoarece pensiunile, unitățile de masă și cazare nu puteau fi construite decât pe teritorul comunei Voineasa.
S-au pierdut fondurile europene și pe perioada 2007-2014, dar și pentru 2014-2021.

Cum a fost împiedicata Comuna Vaideeni sa se dezvolte turistic

Tribunalul Argeș a dat în sfârșit, în 7 iulie, anul acesta, o decizie definitivă în dosarul 9187/288/2013. Decizia nr.1103 din 2020 ședința publică din 7 iulie pune capăt unui proces care a costat dezvoltarea județului Vâlcea.
Primăria Vaideeni are de încasat sume uriașe drept cheltuieli de judecată de la Primăria Voineasa și probabil va deschide și alte procese prin care va cere daune pentru toți acești ani în care nu a putut exploata un teren de peste 300 de hectare care îi aparținea de drept.
Judeţul Vâlcea a fost văduvit de un parc de aventură, în vârf de munte, din cauza unor orgolii politice sau cine ştie ce alte interese ascunse a avut primarul liberal.
În urmă cu 7-8 ani, autorităţile judeţene se lăudau în spaţiul public că vor accesa fonduri europene pentru construirea unui Adventure Park pe circa 5 hectare de teren. O atracţie pentru mii sau sute de mii se turişti şi un plus de valoare terenurilor din ambele comune.
Acum, după 7 ani de luptă în instanţă, procesul dintre Primăria Vaideeni şi Primăria Voineasa s-a încheiat. Tribunalul Argeş a decis definitiv, în data de 7 iulie 2020, că procesul a fost o aberaţie încă de la început, stabilind că cele aproape 300 de hectare din golul alpin Bora se află, fără dubii, în proprietatea Primăriei Vaideeni.
De menţionat este faptul că pe această suprafaţă de teren îşi desfăşoară activitatea circa 70% din domeniul schiabil Transalpina Schi Resort, mare parte din instalaţiile de cablu şi lacul care asigură tunurile de zăpadă aflându-se pe muntele Bora.
Din istoria locală a comunei Vaideeni aflăm că golul alpin Bora a aparţinut societăţii Carpatina până în anul 1945, o societate de stat. După acest an însă, terenul a fost atribuit Primăriei Vaideeni şi a fost folosit ani în şir de locuitorii comunei pentru păşunat. Ulterior, conducerea primăriei a solicitat restituirea dreptului de proprietate, făcându-se reconstituirea şi emiţându-se două ordine de prefect în acest sens: nr. 100/18.04.2003 şi nr. 297/8.04.2009, ordine care au aceeaşi valoare juridică şi fac dovada dreptului de proprietate.

„Instanţa a reţinut că, având în vedere stadiul judecaţii, se impune ca la acest moment să fie avute în vedere înscrisurile relevante depuse de parţi la dosarul cauzei. Astfel, la fila 23 din dosarul iniţial se regăseşte procesul verbal din 13.08.1945 al Comisiei pentru expropriere şi împroprietăriri al Plasei Novaci, din care rezultă că golul alpin al Muntelui Bora, aparţinuse anterior anului 1945 Societăţii Carpatina, ulterior fiind repartizat comunei Vaideeni ca izlaz comunal în aplicarea legii nr.187/1945 privind reforma agrară. Instanţa a reţinut, astfel, că suprafaţa de teren ce face obiectul ordinului nr. 100/18.04.2003 şi a Ordinului nr. 297/8.04.2009 emise de Prefectura judeţului Vâlcea a devenit proprietatea comunei Vaideeni în baza procesului verbal din 13.08.1945 al Comisiei de expropriere şi împroprietărire al Plasei Novaci. Pornind de la acest înscris, Proprietatea Comunei Vaideeni asupra golului alpin din punctul Bora este atestată şi de acte ulterioare, aflate la dosarul cauzei, acte în cuprinsul cărora se face trimitere la efectele definitive pe care 1e-au produs exproprierile şi împroprietăririle consemnate în procesul verbal din 13 august 1945 al Comisiei pentru expropriere şi împroprietărire al Plasei Novaci. (…)
Instanţa a concluzionat, astfel, că dreptul Comunei Vaideeni la reconstituirea dreptului de proprietate a avut bază legală, susţinerile reclamatului sub aspectul faptului că nu s-a prezentat niciun înscris care să ateste dreptul de proprietate al comunei Vaideeni fiind neîntemeiate. Faţa de cele de mai sus, terenurile ce fac obiectul ordinelor contestate au fost folosite şi administrate de peste 70 de ani de către comuna Vaideeni, propunerea referitoare la trecerea în proprietatea privată a comunei Vaideeni a acestor izlazuri reprezentând un act firesc şi legal. Având în vedere considerentele expuse în precedent, instanţa a respins cererea de chemare în judecata ca neîntemeiată” – se arată în decizia nr. 1.103 din Şedinţa publică de la 7 iulie 2020 a Tribunalului Argeş – Secţia Civilă.

Traian GUMINSKI