Transparență totală la CAS Vâlcea

Începând cu data de 01 august 2021, furnizorii de servicii medicale paraclinice (de analize medicale de laborator, de anatomie patologică, de investigaţii medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală, servicii medicale de înaltă performanță RMN, CT, angiografie) beneficiază în baza contractelor încheiate pentru acest an cu CAS Vâlcea de valori de contract de aproape două ori mai mari decât cele aferente primului semestru, anunță CAS Vâlcea, În acest sens, listele de așteptare întocmite în baza biletelor de trimitere pentru cazurile programabile la nivelul furnizorilor de servicii medicale paraclinice aflați în relație contractuală cu CAS Vâlcea ar trebui să se scurteze, dacă nu, chiar să nu mai existe, începând cu luna august 2021. “Asigurații care întâmpină probleme legate de programarea la analize medicale de laborator/anatomie patologică/investigaţii medicale paraclinice de radiologie – imagistică medicală servicii medicale de înaltă performanță RMN, CT, angiografie, la nivelul furnizorilor de servicii medicale paraclinice, rugăm să ne semnaleze acest lucru la numărul de telefon al directorului general al instituției”, spune directorul Alin Voiculeț.