Transparență totală la CAS Vâlcea

Compartimentul de control din cadrul CAS Vâlcea a desfășurat o serie de acțiuni de control la furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu instituția. S-au efectuat un număr de 4 controale tematice și 15 controale operative, cu sancțiuni în valoare totală de 180.000 lei și cu 2 sesizări către organele abilitate, o sesizare către ITM Vâlcea și 2 sesizări către CMR Filiala Vâlcea. Printre deficiențele constatate de echipele de control au fost:
– Servicii medicale raportate spre decontare la CAS Vâlcea, dar neconsemnate în documentele (fișe, scrisori medicale) existente la nivelul furnizorilor.
– Nerespectarea programului de lucru declarat în contractul încheiat cu CAS Vâlcea
– Suprapunere program de lucru la 2 furnizori de servicii medicale
– Eliberare certificate de concedii medicale pentru cod de urgență, cu suspiciunea ca se putea acorda pentru cod boală obișnuită
– Medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale în cadrul programelor naționale de sănătate cu termen de valabilitate expirat