Tehnician proiectant CAD – o meserie “în tendințe” pe care tinerii o pot învăța la Liceul Tehnologic Forestier

Trăim într-un secol în care calculatorul a devenit un instrument mai mult decât obişnuit în activităţile curente. Cu ajutorul lui, orice om comunică, se informează, face cumpărături dar mai ales îşi uşurează munca şi ridică la un nivel calitativ superior, rezultatele ei. În prezent există create o multitudine de soft-uri prin intermediul cărora putem să realizăm extrem de rapid lucruri care în trecut necesitau eforturi fizice şi intelectuale mari şi mai ales un timp îndelungat. Un astfel de soft este şi cel care permite grafica asistată de calculator.

Reprezentarea prin desene a ideilor de rezolvare a soluţiilor de principiu a pieselor şi ansamblurilor proiectate, este una din sarcinile cele mai importante ale proiectantului. Este unanim recunoscută importanţa, în toate etapele procesului de proiectare-fabricaţie, a desenului ca mijloc efectiv de comunicare a informaţiilor. Posibilitatea de a folosi această abilitate de către calculator, a revoluţionat modul în care acestea sunt folosite astăzi în toate domeniile.
Sistemele de proiectare asistată de calculator (în Limba engleză CAD = Computer-Aided Design) sunt destinate creării interactive de modele ale obiectelor tehnice reale. Definiţia este destul de largă pentru a cuprinde cât mai multe din domeniile în care sunt folosite aceste sisteme: mecanică, electronică, electrotehnică, construcţii, arhitectură, sistematizare urbană sau cartografie, multimedia, etc..
Iniţial, în accepţiunea proprie a noţiunii, un sistem CAD era o componentă software, un pachet de programe. Ulterior, au apărut bibliotecile de elemente standardizate (şuruburi, piuliţe, etc.) şi diverse unelte (programe ataşate) cu scopul de a rezolva activităţile de rutină din proiectare, toate realizate în 2D, iar finalitatea era realizarea desenelor de piesă şi ansamblu.
Trecerea la proiectarea 3D – respectiv realizarea obiectelor direct în trei dimensiuni, a condus la îmbunătăţirea productivităţii procesului de proiectare. Aceasta a făcut să se schimbe şi metodologia proiectării, pornind de la reprezentarea reală a obiectului în 3D, spre realizarea proiecţiilor (vederi şi secţiuni) ce compun documentaţia tehnică însotitoare. Putem spune că proiectarea 3 D a revoluţionat domeniul proiectării oferind posibilităţi la care specialiştii, acum câteva decenii, nici măcar nu visau.
Pentru tinerii de azi, calculatorul a devenit un instrument indispensabil şi de aceea ar trebui să-şi valorifice la maxim potenţialul intelectual şi abilităţile dobândite prin utilizarea lui, optând pentru o calificare profesională care să le permită perfecţionarea şi dobândirea de noi competenţe. În acest context, calificarea Tehnician proiectant CAD existentă în cadrul Liceului Tehnologic Forestier este o oportunitate de pregătire într-un domeniu de viitor care poate oferi şanse sporite de integrare pe piaţa muncii, chiar de la finele liceului.

Ing. Gabriela STAICU, director L.T.F.