Succes legislativ al senatorului Bogdan Constantin Matei

Tânărul senator vâlcean a reușit să ofere milioanelor de români care iubesc sportul sau au nevoie de mișcare o nouă lege.

“Săptămâna mișcării în România” devine lege! Camera Deputaților, for decizional, a adoptat această lege al cărui inițiator este Bogdan Constantin Matei.
Senatorul social democrat a declarat:
“Mulțumesc colegilor pentru implicare și anunț detaliat prevederile legii :
Articol unic.- La articolul 3 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins:
(4) Ministerul Sportului poate organiza în fiecare an „Săptămâna mișcării în România”
a) Ministerul Sportului poate organiza, coordona „Săptămâna mișcării în România” prin Direcțiile județene pentru sport, cluburile sportive, complexuri sportive naționale;
b) Ministerul Sportului poate organiza „Săptămâna mișcării în România” în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale prin Federația Sportul Școlar și Universitar pe bază de protocol și ordin comun al celor doi miniștri;
c) Ministerul Sportului poate organiza „Săptămâna mișcării în România” în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Federațiile Sportive Naționale;
d) Comitetul Olimpic Sportiv Român, Federațiile Sportive Naționale și Federația Sportul pentru Toți care vor încheia contracte de finanțare a activității sportive cu Ministerul Sportului pot include sume în cererea de finanțare pentru susținerea „Săptămânii mișcării în România”;
e) Unitățile administrativ- teritoriale pot aloca sume în vederea susținerii „Săptămânii mișcării în România” în baza unui protocol încheiat între acestea și direcțiile județene pentru sport, cluburi sportive, organizații nonguvernamentale cu atribut în domeniul sport și tineret de pe teritoriul României;
f) Direcțiile județene sport, cluburile sportive, organizațiile nonguvernamentale au obligația să înștiințeze Ministerul Sportului cu privire la acțiunile ce urmează a fi desfășurate;
g) Ministerul Sportului centralizează, coordonează toate acțiunile prevăzute .
h) Ministerul Sportului are obligația să asigure cel puțin un număr egal de acțiuni în cele două medii, rural/urban;
i) Ministerul Sportului poate încheia contracte de voluntariat prin deconcentratele sale cu sportivi sau foști sportivi, antrenori sau foști antrenori, mari personalități ale sportului românesc în vederea promovării și implementării cu succes a legii „Săptămâna mișcării în România”;
j) Ministerul Sportului poate oferi distincții celor prevăzuți la art.4 lit. i) cu mențiunea, Ambasador al „Săptămânii mișcării în România” și/sau alte distincții ca urmare a implicării acestora în scopul prezentei legi.
k) Ministerul Sportului va prezenta public, în maximum 120 zile de la eveniment, un raport al activităților cuprinse în „Săptămâna mișcării în România”, bugetele alocate de toate instituțiile și organizațiile implicate, numărul de participanți, clasamentele finale, premiile și distincțiile oferite.
l) „Săptămâna mișcării în România” va cuprinde și activități sportive dedicate tinerilor, copiilor și adulților cu dizabilități”.