STOICA GHEORGHE MARIAN – ANUNȚ decizie de încadrare PUZ – LOTIZARE TEREN ÎN VEDEREA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE

STOICA GHEORGHE MARIAN cu sediul în Rm. Vâlcea, bld. Tudor Vladimirescu nr. 30 A, bl. TGV, sc. A, apart 17, jud. Vâlcea, aduce la cunoștință publicului interesat ca pentru prima versiune a “PUZ – LOTIZARE TEREN ÎN VEDEREA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE” propus a fi amplasat în Loc. Rm. Vâlcea, strada Lespezi nr. 98L, jud. Vâlcea, decizia etapei de încadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004 este cea de adoptare a planului fără aviz de mediu.
Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6, județul Vâlcea.