Stagii de practică în străinătate pentru elevi vâlceni

Liceul Tehnologic ”Brătianu, în parteneriat cu Colegiul Economic Rm. Vâlcea și Liceul Tehnologic ”Oltchim” Rm. Vâlcea, implementează în perioada 1 Iunie 2015 – 31 Mai 2017 un proiect de mobilitate VET adresat elevilor de clasa a X-a înscriși la domeniul de calificare ”industrie alimentară”.

În decembrie 2015 a avut loc selecția elevilor la mobilitățile proiectului, selecție i5n urma căreia au fost admiși participanții la stagiile de practică ce vor avea loc în Portugalia în perioada Februarie 2016 – Mai 2017.
Începând din 15 Ianuarie 2016, participanții la proiect au început pregătirea pentru proiect. Pregătirea a constat în parcurgerea unui modul de pregătire generală a proiectului, un modul de pregătire la limba portugheză și un modul de pregătire culturală și pedagogică.
În perioada 8 Februarie – 4 Martie 2016 se desfășoară prima mobilitate a proiectului unde participă 10 elevi însoțiți de un profesor.
Cei 10 elevi sunt împărțiți pe grupe de practică și desfășoară activitățile practice în cadrul a trei companii portugheze specializate în industria cărnii. Companiile portugheze unde elevii noștri desfășoară practică sunt Magomar, Carnes Loucao și Continente. Zilnic, participanții desfășoară următoarele activități practice: Însușirea instrucțiunilor de exploatare a utilajelor pentru operațiuni simple din industria cărnii: investigarea de surse de informare specifice industriei alimentare, dezosarea cărnii tranșate de bovine și porcine, alesul cărnii pe calitate, procedee tehnologice de prepararea peștelui, prepararea compozițiilor pentru obținerea preparatelor din carne, realizarea tratamentului termic al preparatelor din carne.
La sfârșitul fiecărei zile de practică, elevii completează fișe de lucru. La finalul stagiului de practică, elevii vor susține o evaluare finală în urma căreia vor obține certificate de mobilitate Europass.