SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA RM. VÂLCEA în perioada 20 – 26 noiembrie 2021

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 20 – 26 noiembrie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Antim Ivireanu, 1 Mai, Calea lui Traian și Macilor.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Fețeni, Macilor și Eftimeștilor.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– s-au finalizat lucrările de execuție rețea de canalizare menajeră și racorduri pe strada Zăvoieni;
– s-a executat branșament apă potabilă pe strada Schitul Troianu;
– s-au continuat lucrările de execuție cămin de vane pe rețeaua de alimentare cu apă potabilă de pe strada Calea lui Traian;
– s-au început lucrările de înlocuire rețea de apă potabilă pe strada Calea lui Traian;
– s-au început lucrările pentru extindere rețea de canalizare pe strada Grădinilor;
– s-a curățat cheson pe bulevardul Dem Rădulescu;
– s-au executat lucrări de remediere canalizare deteriorată pe străzile Dan Basarab și Știrbei Vodă;
– s-au verificat și curățat căminele colectoare aferente Stației de Epurare Apavil S.A;
– s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
– s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
– au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Wiesbaden, strada Kalamata, strada Matei Basarab – blocul 118, strada I.C. Brătianu – blocul A64, strada Dan Basarab, strada General Magheru – blocul D, strada Calea lui Traian – blocurile Filipin și 12, strada Cerna –blocul 37, strada Grădinilor, Aleea Narciselor – blocurile C26 și C28, strada Nicolae Iorga – blocul A24/3, strada Ostroveni, strada Republicii – blocul R35, strada Uzinei, strada Știrbei Vodă, Aleea Crinilor – blocul A6, strada C-tin Brâncuși – blocul I2, strada Ferdinand, strada Henri Coandă, strada Lucian Blaga – blocul A32/1 și bulevardul Dem Rădulescu.
14 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 14 apometre, dintre care 12 verificate și înlocuite și 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 2 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 8 avize de amplasament și 3 avize tehnice.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL SA