SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 30 ianuarie – 05 februarie 2021

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 30 ianuarie – 05 februarie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Câmpului, Prunului, Intrarea Geniștilor și Doctor Suciu.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Timiș.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– s-a igienizat perimetrul rezervorului Cetățuia;
– s-a reîntregit rețeaua pluvială pe strada Timiș;
– s-au executat lucrări de conectare a rețelei de apă potabilă PEHD Dn 110, existentă pe strada Geniștilor, cu rețeaua de distribuție apă potabilă PEHD Dn 140, aflată pe strada Arinilor;
– s-a înlocuit distribuție la Stația de pompare Prunului;
– s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe străzile Ostroveni și Dem Rădulescu;
– s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
– au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Nicolae Iorga – blocurile A23, A24, A24/III, A25 și A94, strada Nicolae Iancovescu, strada Dacia, strada Kalamata, strada Calea lui Traian – blocurile 27, S15 și S16, strada Ostroveni – blocul A14, strada Luceafărului – blocul A9, strada Timiș, strada Decebal – blocul D9, strada Cerna – blocul 27, strada Nichita Stănescu, strada Sergiu Purice, strada Mihai Viteazu – blocul 101, strada Râureni, strada Luceafărului – blocurile A3 și A19, strada Aleea Bradului – blocul B7, strada Aleea Panseluțelor – blocurile C23 și C32, strada Mihai Eminescu – blocul B13, strada Gib Mihăescu, strada I. C. Brătianu – blocul A64, strada Ostroveni – blocul A14, strada Independenței – blocul 6, bulevardul Dem Rădulescu și bulevardul Tineretului – A9, A11/1 și A11/II.
24 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 24 de apometre, dintre care 14 verificate și înlocuite și 10 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 8 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 3 avize de amplasament și 11 avize tehnice.