SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 20 – 26 august 2022

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 20 – 26 august 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Calea lui Traian, Dacia și Dobrogeanu Gherea.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Constantin Brâncoveanu și Castanilor.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Capela, Cetățuia, Copăcelu, Petrișor și Popa Șapcă;
– s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
– s-au continuat lucrările de reabilitare rețea de apă potabilă pe strada Copăcelu;
– s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe strada Lăzărești și bulevardul Dem Rădulescu;
– s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
– au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Iustinian Marina – nr. 81, 86 și 88, strada Eugen Ciorăscu – Nr. 108, strada Nicolae Iorga – blocul A30, strada Zorelelor – blocul C18, strada Marin Preda – blocul A24/II, strada Calea lui Traian – blocurile L și 37, strada General Magheru – blocul S38, strada Mihai Eminescu – blocul C10, strada Nicolae Bălcescu – blocul 1, Aleea Narciselor – blocul C27, Splaiul Independentei – blocul 7 și Scuarul Mircea cel Batran – blocul K, bulevardul Tineretului – blocurile A11/I, A16 și B5 și bulevardul Dem Radulescu – blocul 101.
21 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 21 de apometre, dintre care 13 verificate și înlocuite și 8 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 10 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 26 avize de amplasament și 4 avize tehnice.