SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 16 – 22 octombrie 2021

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 16 – 22 octombrie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Ostroveni, Lespezi și Florilor.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Săliștea Nouă, Macilor, Apusului, Calea lui Traian, Zefirului intersecție cu Calea lui Traian.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– s-au executat lucrări de refacere tronson canalizare menajeră pe strada Henri Coandă;
– s-au continuat lucrările de execuție rețea de canalizare menajeră și racorduri pe strada Zăvoieni;
– s-au continuat lucrările de execuție rețea de canalizare menajeră și racorduri pe strada Schitul Troianu;
– s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
– s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
– au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Emil Avrămescu – blocul E, strada Bujorencii, strada Calea lui Traian – blocul 35, strada General Praporgescu, strada Regina Maria – blocul C1, strada Mihai Eminescu – blocul C12, strada Henri Coandă – blocurile P4, P12 și N4, strada Rapsodiei – blocurile A16, D2 și D10, strada Kalamata, strada R. V. Băbeanu nr. 8 – 10, Aleea Panseluțelor – blocul C32, Aleea Bradului – blocul C1, strada Lucian Blaga, strada I.C.Brătianu – blocurile A64 și S1, strada Ștrandului, strada Mihai Viteazu – blocul 101, strada Dr. Hacman – blocurile 81 și 82, strada Someș nr. 32, strada Pajiștei nr. 32, strada Gib Mihăescu – blocul S3, strada Independenței – blocul 3, strada Violetelor – blocul N25, strada Caporal Hanciu nr.53, strada Luceafărului – blocurile A1 și A2, strada Nicolae Iorga – blocul A27/1, strada Copăcelu, bulevardul Dem Rădulescu și bulevardul Tineretului – blocurile A11/2 și A11/3.
3 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 3 apometre, dintre care 2 verificate și înlocuite și un montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate 4 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 10 avize de amplasament și 5 avize tehnice.