Senatorul PSD Bogdan Matei cere Ministerului de Finanţe suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical

Cineva susţinea că în actualul mandat parlamentarii PSD de Vâlcea nu vor face interpelări. Iată că senatorul Bogdan Matei l-a interpelat chiar pe Vorel Ştefan, ministrul Finanţelor Publice.

„În conformitate cu OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, unităţile aparţinând cultelor religioase; primesc de la bugetul de stat şi de la bugetele locale un sprijin sub formă de contribuţii; care asigură completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităţilor de cult centrale şi locale respective. Având în vedere prevederile legale menţionate mai sus, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat până la această dată, prin Hotărâri, suplimentarea cu un număr de 27 de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult, finanţate din veniturile proprii ale bugetului local. În prezent, Consiliul Judeţean Vâlcea este angrenat în realizarea unor obiective de investiţii finanţate din fonduri externe nerambursabile, pentru care asigură contribuţia locală şi pentru care a contractat mai multe credite de la bănci comerciale. În conformitate cu prevederile art.2 alin.(6) din O.G. nr.82/2001, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical ţinând seama de numărul de adepţi, sprijinul financiar urmând a se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale, însă alocarea de fonduri pentru anul 2017 din bugetul local pentru finanţarea acestor drepturi nu mai poate fi asigurată. Ţinând cont că nu se mai poate asigura în anul 2017 alocarea de fonduri din bugetul local pentru finanţarea acestor drepturi, având, de asemenea, în vedere cele prezentate, vă adresez rugămintea, domnule ministru, să găsiţi o soluţie, astfel încât, să se aprobe judeţului Vâlcea un număr de 532 de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult. Totodată, luând în considerare faptul că finalizarea acestui obiectiv este foarte importanta pentru judeţul Vâlcea, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicaţi soluţiile şi demersurile pe care ministerul pe care il conduceţi le găseşte oportune pentru realizarea acestuia. Solicit răspuns în scris”, se arată în interpelarea senatorului Bogdan Matei.