Senatorul PSD Bogdan Constantin Matei: “Competiţiile sportive şcolare – o prioritate în procesul de legiferare!”

În decursul anului trecut, senatorul social democrat Bogdan Constantin Matei a depus o iniţiativă legislativă, împreună cu deputatul PSD Stefan Ovidiu Popa, pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

“Iniţiativa legislativă de completare a Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, care a fost deja adoptată de Senat în data de 24.10.2017, în calitate de primă cameră sesizată, a fost votată astăzi cu unanimitate de voturi în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, din Camera Deputaţilor.
Această propunere legislativă completează Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 după cum urmează:
1. După alineatul (9) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (9^1) cu următorul cuprins:
“Pentru organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive şcolare zonale/regionale şi naţionale, Ministerul Tineretului şi Sportului pune la dispoziţie organizatorilor, gratuit, bazele şi instalaţiile sportive aflate în subordinea sa, cu obligativitatea respectării desfăşurării normale a programelor şi activităţilor acestora.”
Propunerea legislativă s-a bucurat de o reală susţinere şi doresc să le mulţumesc colegilor mei deputaţi din Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport pentru sprijinul acordat!”, afirmă senatorul Bogdan Matei.