Senatorul Coca vrea transferarea clădirilor părăsite ale fostei mine Cerna-Copăceni către patrimoniul public al comunei Copăceni

Senatorul vâlcean Laurenţiu Coca a făcut o nouă interpelare adresată ministrului Energiei, Corina Popescu, referitoare la schimbarea destinaţiei clădirilor şi suprafeţelor neutilizate de S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. Tg. Jiu.

“În comuna COPĂCENI, jud.Vâlcea, din colegiul pe care îl reprezint în Senatul României, S. C. Complexul Energetic Oltenia S.A.TG.JIU deţine clădirile şi suprafeţele amenajate componente ale Sediului (Incintei principale) fostei Exploatări Miniere Cerna-Copăceni, care şi-a încetat activitatea în urma cu aprox. 20 de ani. De atunci şi până în prezent, deşi este asigurată paza, clădirea conducerii (trei nivele şi două scări de acces), cantina minierilor, magazia şi depozitul de materiale, atelierul de reparaţii maşini şi utilaje miniere, construcţie bloc apartamente de serviciu (investiţie nefinalizată) se degradează continuu, atât din cauza neîntreţinerii, cât şi a sustragerilor periodice a elementelor componente. În prezent nu există intenţia de a se relua activitatea de exploatare a lignitului în subteran, la fostele mine fiind realizate lucrările de închidere. În acest context, vă rog să analizaţi posibilitatea transferului (cu titlu gratuit) a clădirilor şi suprafeţelor nefolosite, din proprietatea S.C.CEO S.A., către patrimoniul public al comunei Copăceni, judeţul Vâlcea, în scopul utilizării prin schimbarea destinaţiei cu diminuarea corespunzătoare a cheltuielilor destinate asigurării pazei şi achitării impozitelor şi taxelor de către actualul proprietar”, arată senatorul Laurenţiu Coca în materialul adresat ministrului Energiei. Şi, iată, parlamentarul vâlcean a primit şi răspuns de la ministerul Energiei: „Referitor la interpelarea dumneavoastră având ca obiect: “Schimbarea destinaţiei clădirilor şi suprafeţelor neutilizate de S.C. Complexul Energetic Oltenia SA Tg. Jiu”, prin care ne solicitaţi analizarea posibilităţii de transfer cu titlu gratuit a clădirilor şi suprafeţelor nefolosite, componente ale sediului fostei Exploatări Miniere Cerna-Copăceni din proprietatea Societăţii Complexul Energetic Oltenia SA, vă comunicăm faptul că instituţia noastră a solicitat punctul de vedere al Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A., în vederea elaborării unui răspuns fundamentat către dumneavoastră. Pe baza informaţiilor primite, vă comunicăm următoarele: l Mina Copăceni Valea Mare, judeţul Vâlcea, şi-a încetat activitatea de producţie în anul 2003. aprobarea închiderii realizându-se prin H.G. 1846/2004. La acest obiectiv au fost executate doar lucrări de închidere a galeriilor miniere subterane de legătură cu suprafaţa şi nu au fost executate lucrări de demolare sau reabilitare a construcţiilor; l Societatea Complexul Energetic Oltenia SA nu deţine titlu de proprietate pentru terenul pe care se află construit sediul fostei exploatări miniere şi, în consecinţă, nu are posibilitatea valorificării acestuia. Terenurile pe care se află aceste construcţii au fost date în administrare prin decret de expropriere către unităţile miniere şi nu este posibilă înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate; l Situaţia economico-financiară dificilă a Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A. impune efectuarea tuturor demersurilor pentru valorificarea cu titlu oneros a bunurilor din patrimoniul societăţii care nu mai pot fi utilizate”.