Senatorul Bogdan Constantin Matei insistă în susţinerea structurilor sportive

Comisia pentru Buget și Comisia pentru Tineret și Sport din Senatul României au întocmit un raport favorabil pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
Art 2 – finanțarea structurilor sportive posesoare a certificatului de identitate sportivă, indiferent de forma lor de organizare, se acordă în baza unei proceduri aprobate prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin hotărâre a autorităților deliberative ale administrației publice locale, în conformitate cu dispozițiile art.67.1, alin 3, din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000.
Senatorul Bogdan Constantin Matei a declarat:
“Prin această modificare vom da posibilitatea tuturor structurilor sportive să beneficieze de fonduri publice. Mulțumesc tuturor colegilor! Urmează votul din Plenul Senatului!”.