Senatorul Bogdan-Constantin Matei anunță modificarea Legii privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale

Promulgat prin Decret nr. 290/17/03/2022; devine Legea nr. 58/17/03/2022
Publicată în Monitorul Oficial nr. 265/18/03/2022
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate.
Mulțumesc colegilor Laura Vicol și Bogdan Trif alături de care am inițiat această modificare legislativă. Mulțumesc colegilor pentru implicare și votul acordat!
Art.2 – se modifică și va avea următorul cuprins:
(l) în sensul prezentei legi, serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale sunt următoarele: depistare activă precoce, diagnostic clinic psihiatric și evaluare clinică psihologică, tratament psihofarmacologic, intervenții specializate precoce, psihoterapie cognitive comportamentală, consiliere psihologică a parinților și a familiei, precum și servicii educaționale pentru copiii cu tulburări din spectrul autist și cu tulburari de sănătate mintală asociate. (2) în sensul prezentei legi, unitățile specializate sunt urmatoarele: unități sanitare publice sau private, unități de servicii de sănătate conexe actului medical pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate care sunt furnizoare de servicii conexe actului medical, stmcturi publice sau private fumizoare de servicii sociale.
Art.3 – se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Echipa multidisciplinară specializată din centrele de sănătate mintală, precum și alți fumizori de servicii medicale, furnizori de servicii publice conexe actului medical și furnizori de servicii sociale din unități specializate publice sau private este formată din: medici specialiști în psihiatrie pediatrică, psihologi clinicieni, psihoterapeuti, psihopedagogi, logopezi, kinetoterapeuti, educatori și asistenți sociali.
(2) Continuarea și monitorizarea tratamentului se efectuează de către medici specialiști în psihiatrie pediatrică și/sau psihologi clinicieni și/sau psihoterapeuti, în unitățile specializate publice ori private.
#PSD
#implicare