Seminar pe teme militare în Qatar cu Jandarmeria Europeană

În perioada 15-18 februarie a.c., sub Preşedinţia Română a Asociației Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene, cu statut militar (FIEP), la Doha, în Qatar s-a desfășurat, seminarul cu tema „Folosirea noilor tehnologii în securitatea evenimentelor de mare amploare”.

Seminarul a oferit posibilitatea împărtășirii expertizei pe linia luptei antiteroriste, fiind totodată, un bun prilej de colaborare între specialiştii din domeniul securităţii evenimentelor de mare amploare, care își desfășoară activitatea în cadrul instituţiilor FIEP.
În acest context, reprezentanta Jandarmeriei Române, maior Cornelia DUMITRAŞCU, a reiterat faptul că tema generală a FIEP, sub Președinția Română, o constituie ”găsirea celor mai bune soluții pentru lupta împotriva terorismului și extremismului”, apreciind că dezvoltarea unor astfel inițiative constituie premisele creării unei noi arhitecturi de securitate la nivel mondial în lupta împotriva terorismului.
În cadrul seminarului, cei prezenți au participat la ateliere şi vizite de lucru, discuțiile vizând lecţii învăţate în urma unor evenimente de mare amploare care au avut loc în ţările FIEP, abordate din perspectiva noilor tehnologii și instrumente de procesare/colectare a datelor, precum și a tehnologiilor din domeniul criminalistic.