Seminar la AJOFM pentru promovarea serviciilor EURES

În data de 15 martie 2017 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea a organizat un SEMINAR cu privire la promovarea serviciilor EURES, ce a avut grup țintă persoanele în căutarea unui loc de muncă. Seminarul s-a desfășurat la Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Râmnicu Vâlcea din strada Calea lui Traian, nr.98, județul Vâlcea. Informarea cu privire la serviciile EURES a fost prezentată de Liviu Cochirlea, consilier EURES în cadrul AJOFM Vâlcea.

Scopul evenimentului a fost acela de a promova oportunităţile de ocupare oferite de reţeaua EURES pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, a serviciilor EURES de recrutare şi a serviciilor ANOFM furnizate angajatorilor români.
Obiectivele urmărite prin realizarea acestui seminar au fost:
 promovarea oportunităţilor si facilităţilor oferite de reţeaua EURES în rândul persoanelor în căutarea unui loc de muncă, angajatorilor, precum şi potenţialilor parteneri sociali la nivel local;
 informarea grupurilor ţintă despre posibilităţile şi rezultatele reţelei EURES ROMANIA;
 încetăţenirea unei culturi a mobilităţii forţei de muncă precum și creşterii gradului de conştientizare a beneficiilor utilizării reţelei EURES ROMANIA în rândul solicitanţilor de locuri de muncă în Uniunea Europeană, respectiv angajatorilor şi potenţialilor parteneri sociali la nivel local (sindicate, patronate, etc).
Mobilitatea forţei de muncă – naţională sau europeană – este o temă abordată atât prin prisma facilităţilor prevăzute de cadrul legal naţional cu privire la stimularea ocupării (Legea nr.76/2002 cu modificările şi completările ulterioare) cât şi prin prisma serviciilor EURES care pot fi oferite, dacă persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă decid să îşi caute un loc de muncă într-un stat european.
Pentru persoanele interesate să lucreze în SEE (UE + Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Elveţia), AJOFM Vâlcea organizează cursuri de competenţe în limba engleză, italiană, spaniolă și germană. Actele necesare înscrierii la aceste cursuri pentru şomeri sunt următoarele: carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, diploma de absolvire, adeverinţa medicală, adeverinţă de venituri pentru şomerii neindemnizaţi (Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea).
ANOFM este membru de drept al reţelei EURES (website-ul www.eures.anofm.ro).

Ion Marius NAFLIU
DIRECTOR EXECUTIV
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea