Şedinţă maraton la Primăria Râmnicu Vâlcea

Cea mai lungă şedinţă din acest an a consiliului municipal Râmnicu Vâlcea va avea loc mâine, 28 noiembrie. Iată ordinea de zi a acestei şedinţe în care consilierii au de dezbătut şi votat nu mai puţin de 40 de rapoarte şi proiecte de hotărîri înaintate de către executiv. Şedinţa este publică şi va începe la orele 13.00.

1. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 119/7/2016 referitoare la stabilirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
2. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 362/2017 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2017-2018.
3. Raport și proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local 242/130 din 2016 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea.
4. Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Apavil SA Vâlcea pentru revocarea unui membru al Consiliului de Administrație al Societății Apavil SA Vâlcea.
5. Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Apavil SA Vâlcea să numească administratorii provizorii.
6. Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”.
7. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.
8. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare a patinoarului artificial mobil amplasat în municipiul Râmnicu Vâlcea.
9. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru suprafețe de teren proprietatea municipiului Râmnicu Vâlcea pe care sunt amplasate construcții provizorii (chioșcuri) pentru activități comerciale, prestări servicii și comercializare presă și carte.
10. Raport și proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil-construcție din domeniul public în domeniul privat al municipiului în vederea demolării.
11. Raport și proiect de hotărâre privind demararea procedurilor pentru închirierea prin licitație publică a imobilului – construcție ”Spațiu parter bloc S15 – magazie lapte”.
12. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a cabinetelor medicale situate în incinta Dispensarelor Medicale Goranu și Ostroveni.
13. Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea programului local multianual de creștere a performanței energetice la blocurile de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea.
14. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România.
15. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – Calea lui Traian nr. 155, bloc 3”.
16. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – Aleea Privighetorii nr. 3, bloc 10”.
17. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – str. Dr. Hacman nr.4, bloc 14 B”.
18. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – Aleea Cocorilor nr.2, bloc 21”.
19. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – str. Iancu Pop nr.7, bloc 64”.
20. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – str. Matei Basarab nr.14, bloc 119”.
21. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – str. Matei Basarab nr.12, bloc 120”.
22. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – str. Matei Basarab nr.9, bloc 125”.
23. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – str. Ostroveni nr.6, bloc A14”.
24. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – str. Nichita Stănescu nr.2, bloc A36/2”.
25. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – str. Henri Coandă nr.5, bloc B1-2”.
26. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – Aleea Bradului nr.8, bloc C3”.
27. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – str. Regina Maria nr.23, bloc C11”.
28. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – str. Rapsodiei nr.11, bloc D1-8”.
29. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe -Calea lui Traian nr.138, bloc D3”.
30. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – Calea lui Traian nr.145, bloc D4”.
31. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – Calea lui Traian nr.153, bloc Filipin”.
32. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – str. Regina Maria nr.22, bloc M.V. Popescu”.
33. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – str. Zorilor nr.3, bloc P7”.
34. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – str. Henri Coandă nr. 27, bloc S4”.
35. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare locuințe sociale zona Ostroveni”.
36. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Reabilitare termică Colegiul Național de Informatică Matei Basarab”.
37. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Reabilitare termică internat și cantina la Colegiul Național Mircea cel Bătrân”.
38. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Reabilitare termică Școala gimnazială I.G.Duca”.
39. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final nr. 45590 din 23.11.2017 al comisiei de selecție și mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA pentru numirea a 2 administratori la această societate.
40. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al Teatrului Municipal Ariel pentru anul 2017.