Şedinţă extraordinară la Primăria Râmnicu Vâlcea

Miercuri, 18 ianuarie 2017, la ora 13.00, Consiliul Municipal Râmnicu Vâlcea este convocat în şedinţă extraordinară.

Ordinea de zi cuprinde:
:- proiect de hotărâre privind aprobarea unor plăţi urgente din bugetul local;
proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea PIEŢE PREST S.A.;
proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.148/36 din data de 27 iulie 2016 referitoare la demararea unor măsuri şi acţiuni pentru dezvoltarea municipiului în perioada 2016 – 2020;
proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile-construcţii din domeniul public în domeniul privat al municipiului;
proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de dobândire a dreptului de proprietate publică asupra unor imobile-terenuri aparţinând societăţii OLTCHIM S.A.;
proiect de hotărâre privind avizarea profilului Consiliului de Administraţie, al candidaţilor şi a matricei Consiliului de Administraţie al societăţii Pieţe Prest S.A.;
proiect de hotărâre privind avizarea profilului Consiliului de Administraţie, al candidaţilor şi a matricei Consiliului de Administraţie al societăţii ETA S.A;
proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin licitaţie publică cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului în vederea desfăşurării comerţului stradal ocazional „Mărţişor 2017” şi a caietului de sarcini aferent.