Școala Gimnazială Roșiile angajează îngrijitori

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROȘIILE, com. Roșiile Județul Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea:
– post ingrijitor – SCOALA GIMNAZIALA ROSIILE – 1(una) norma, nedeterminata;
– post ingrijitor – GRADINITA CU P.N. ZGUBEA cu timp parțial cu ½ normă, nedeterminmată.

Condiții generale:
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului ingrijitor :
Studii medii – studii liceale cu sau fără diplomă de bacalaureat
Vechime – 0 ani

Concursul se va desfășura la sediul SCOLII GIMNAZIALE ROSIILE după următorul calendar:
– în data de 19.02.2021, ora 1000 – Susţinerea probei scrise (eliminatorie);
– în data 23.02.2021, ora 0900 – Susţinerea probei practice
– in data 23.02.2021 , ora 11,00 – Sustinerea interviului.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul SCOALA GIMNAZIALA ROSIILE în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, ultima zi de depunere fiind 11.02.2021 .

Conținutul dosarului de concurs: pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține documentele conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind concursul sunt disponibile la sediul SCOALA GIMNAZIALA ROSIILE cât și accesând pagina oficială a primăriei Roșiile www.primariarosiile.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Bunget-Mustata Ellen persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs, tel. 0749123217

DIRECTOR,
PROF.INV. PRIMAR
DIACONU MARIA-IONELA